Management

President
Pravin-AmrePravin Amre
Vice President
Vielas-SalunkkeVielas Salunkke
Vice President
Samadhan-SarvankarSamadhan Sarvankar
Vice President
Satish-GharatSatish Gharat
Trustee
Aniruddha-JoshiAniruddha Joshi
Trustee
Prakash-NayakPrakash Nayak
Trustee
Milind-SabanisMilind Sabanis
Trustee
Madhav-GothoskarMadhav Gothoskar
Trustee
Lata-DesaiLata Desai
Trustee
Sandeep-RajeSandeep Raje
Chairman
Avinash-KamatAvinash Kamat
Vice Chairman
noimageDeepak Murkar
Hon. General Secretary
Sanjeev-KhanolkarSanjeev Khanolkar
Asst. General Secretary
Sunil-RamchandranSunil Ramchandran
Treasurer
CA-Vielas-SomanCA Vielas Soman
Cricket Secretary
Padmakar-ShivalkarPadmakar Shivalkar
Cricket Member
Sandesh-KawleSandesh Kawle
Tennis Secretary
noimageYogesh Parulekar
Tennis Member
Sanjeev-MahadeokarSanjeev Mahadeokar
Billiards Secretary
noimagePramod Kulkarni
Card Secretary
Arun-OkeArun Oke
Indoor Secretary
Pradip-BhidePradip Bhide
Committee Member
Sanil-SamelSanil Samel
Committee Member
Samir-BhobeSamir Bhobe