Management

President

PravinAmre

Mr. Pravin Amre

Vice Presidents

Vielas D Salunkke

Mr. Vielas Salunkke

Dr VikasDubewar

Dr. Vikas M. Dubewar

Hiren Kulkarni

Mr. Hiren Kulkarni

SamadhanSarvankar

Mr. Samadhan Sarvankar

MahendraThakoor

Mr. Mahendra Thakoor

Trustees

Aniruddha-Joshi

Mr. Aniruddha Joshi

DeepakVishwasrao

Mr. Deepak Vishwasrao

Milind-Sabnis

Mr. Milind Sabnis

MahendraThakoor

Mr. Prakash Nayak

Chairman

AvinashKamat

Mr. Avinash Kamat

Vice Chairman

Deepak K Murkar

Mr. Deepak Murkar

Treasurer

PhalgoonDesai

Mr. Phalgoon Desai

Hon.Gen.Sec.

SanjeevKhanolkar

Mr. Sanjeev Khanolkar

Asst.Gen.Sec.

RamchandranSunil C

Mr. Sunil Ramchandran

Tennis Secretary

YogeshParulekar

Mr. Yogesh Parulekar

Tennis Member

ChandrakantRaut

Mr. Chandrakant Raut

Cricket Secretary

SushantManjrekar

Mr. Sushant Manjrekar

Cricket Member

RajivAdhatrao

Mr. Rajiv Adhatrao

Card Secretary

PrashantGawade

Mr. Prashant Gawade

Billiards Secretary

PramodKulkarni

Mr. Pramod Kulkarni

Indoor Secretary

Yogesh A Powar

Mr. Yogesh Powar

Canteen Secretary

Satish G Gharat

Mr. Satish Gharat

Committee Members

SanilSamel

Mr. Sanil Samel

VijaysenPathare

Mr. Vijaysen G. Pathare