Honorary Members


CRICKET


Mr. Ajit Wadekar


Mr. Amit Pagnis


Mr. Ankush Vaidya (Anna)


Mr. Arun Samsi


Late Mr. Baloo Gupte


Mr. Chandrakant Patankar


Mr. Madhav Apte


Mr. Padmakar Shivalkar


Mr. Pravin Amre


Mr. R.G. Nadkarni


Mr. Ramakant Achrekar


Mr. Ramakant Desai


Mr. Ramesh Powar


Mr. Sachin Tendulakar


Mr. Sandeep Patil


Late Mr. Subhash Gupte


Mr. Sunil Gavaskar


Mr. Vijay Manjrekar


Mr. Vishwanath Lele

BILLIARDS


Mr. Devendra Joshi


Mr. Geet Sethi


Mr. Subhash Agarwal

BOXING


Mr. Akhil Kumar


Mr. Vijender Singh

OTHER FILEDS


Mr. Dilip Dandekar


Mr. Gurunath Kulkarni


Mr. Janardhan Naik


Mr. Manihar Joshi


Mr. Prakashbhai Mohadikar


Mr. Raj Thakeray


Mr. Ronald Mendonca


Mr. Sharad Pawar


Mr. Shashi Prabhu


Mr. Suresh Prabhu


Mr. Udhav Thakeray

TENNIS


Late Mr. P.S. Khanolkar (Dada)


Mr. Sharad Kannamwar